STOR: Vrijdagochtend = Moederochtend

 

De STOR, zetelend bij de SBO aan de Kobelaan, is vorig jaar gestart samen met SONOR en de wijkconsulenten van JOS, met het organiseren van moederbijeenkomsten. Doel van deze bijeenkomsten is het bevorderen van sociale contacten, het activeren van participatie van de moeders in de samenleving en hen te informeren over en ondersteunen met opvoedingsvragen. Er hebben tot juni 2010 twaalf bijeenkomsten plaatsgevonden in de ruimte van de SBO aan de Kobelaan. De animo voor deze moederochtend groeide gestaag.

 

In 2011 bleek het aantal aanmeldingen voor de nieuwe serie moederochtenden groter dan de ruimte bij de SBO kan bieden. Daarom is er besloten deze moederbijeenkomsten voortaan in de Oriënt te houden. Aan de eerste bijeenkomst in maart 2011 namen 24 moeders deel. Hun vragen en wensen werden tijdens een gezellig ontbijt geinventariseerd. De thema’s voor de komende bijeenkomsten hebben voornamelijk betrekking op opvoeding, gezondheid en onderwijs van de kinderen, en daarnaast het milieu en creativiteit.

Op de tweede bijeenkomst gaf een functionaris van de ROTEB een presentatie. Er bleek veel animo voor het volgen van  een ROTEB cursus over het milieu. Deze cursus werd de daaropvolgende drie moederochtenden gegeven. Deelnemers hebben na afloop een certificaat ontvangen.

 

Later dit seizoen zullen, waar nodig, deskundigen uitgenodigd worden om informatie en toelichting te geven rondom de eerder genoemde thema’s. Op het lijstje staat in elk geval een pedagoog die gevraagd zal worden om opvoedings- en gedragsvraagstukken te bespreken met de moeders. De moederbijeenkomsten vinden als regel om de twee weken, op vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur, plaats.

 

De moederochtenden zijn vanuit de STOR gestart. Derhalve is er op dit moment vooral belangstelling van Turkse moeders. Na de zomervakantie is het de bedoeling deze ochtend voor alle moeders, van welke komaf dan ook, te gaan organiseren.

 

Voor meer informatie, bel dan naar de SBO of de STOR, beiden bereikbaar onder nummer: 010-2201395.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.